POLÍTICA DE PRIVACITAT

TECLA COMUNICACIÓ, titular del website https://www.teclacomunicacio.com (des d’ara, “website”) garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’usuari en el website. En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , així com el que es disposa en i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

Segons allò que s’ha fixat en el paràgraf anterior, se l’informa que:

 1. En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, el 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i l’RD 1720/2007 de 21 de desembre l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari estàs donant el consentiment exprés, així com de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’usuari en el website , al fet que aquests quedin incorporats i siguin tractats en el fitxer creat a aquest efecte i mantingut sota la responsabilitat de MARIA GRAU ALASÀ, amb DNI 48006378l. Aquest fitxer ha estat degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 2. Qui és el responsable de tractament de les seves dades?
  1. Identitat: Maria Grau Alasà
  2. Dirección postal: c/ Alta Ribagorça, 11 – 43151 – Els Pallaresos
  3. DNI: 48006378L
  4. Correu electrònic: info@teclacomunicacio.com
 3. Amb quines finalitats són recaptades les dades? Per quant temps conservarem les seves dades?
  1. Anàlisi, gestió i resolució de consultes (formulari de contacte). El temps de conservació serà mentre duri el tractament per a la gestió de les consultes.
  2. Recollida i tractament automatitzat de les dades personals, a conseqüència de la navegació per les pàgines del website (pot veure més a baix la política de cookies).
  3. Recollida i tractament automatitzat de les dades personals a conseqüència de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei/s dels oferts pel propietari del website (formulari de subscripció). El temps de conservació serà mentre duri el tractament, tret que l’usuari exerceixi els seus drets de cancel·lació abans.
  4. Relació comercial amb el client. El temps de conservació serà el necessari per al tractament. Contractes i factures cinc i deu anys, respectivament.
  5. Enviament per mitjans electrònics d’informació de publicitat, notícies i novetats relacionades amb els productes i serveis de TECLA COMUNICACIÓ (formulari de subscripció a newsletter). El temps de conservació és mentre duri el tractament, tret que l’usuari exerceixi els seus drets de cancel·lació abans.
 4. Quina és la base legal per al tractament de dades?
  Legitimació per consentiment de l’interessat. Les dades personals cedides es basen en el consentiment exprés, lliure, específic, informat i inequívoc..En els casos en els quals s’executin contractes de prestació de serveis a través de la web, la legitimació derivarà de l’execució d’aquest contracte. Així mateix, existirà interès legítim en aquells casos en els quals l’interessat ja sigui client del responsable, per a la prevenció del frau i en el cas de tractament de dades personals amb finalitats de màrqueting directe.

   

  En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per a evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació d’aquests, d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

  TECLA COMUNICACIÓ es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés.

 5. A quins destinataris de comunicaran les teves dades?
  TECLA COMUNICACIÓ es compromet al fet que, aquestes dades personals no seran compartits o cedits a tercers sense el consentiment exprés dels usuaris.
  La prestació d’uns certs serveis, no obstant això, pot requerir de transferències de dades a tercers països o entitats per a la gestió d’infraestructures o la provisió de serveis, com per exemple, la gestió dels butlletins electrònics. En aquests casos, es garanteix el seu allotjament en països de la Unió Europea (i per tant el compliment del Reglament General de Protecció de Dades europeu) o que estiguin acollits a l’acord EU-*US *Privacy *Shield, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades (consulta la informació aquí: https://www.privacyshield.gov/list). Aquest és el cas de *Mailchimp, proveïdor per a la gestió d’enviaments de correu electrònic per part de TECLA COMUNICACIÓ. En cap cas la transferència d’aquestes dades implicarà un ús que excedeixi el consentiment expressat als fins i condicions presents en aquesta política de privacitat.En els formularis d’inscripció dels congressos o esdeveniments que TECLA COMUNICACIÓ organitzi, s’indicarà en les capes informatives corresponents a aquest formulari, si es produeix cessió de dades a terceres entitats. De la mateixa manera, en aquests Congressos i/o esdeveniments, es produirà cessió de dades a la plataforma mitjançant la qual es duu a terme el mateix, garantint-se sempre el seu allotjament en països de la Unió Europea (i per tant el compliment del Reglament General de Protecció de Dades europeu) o que estiguin acollits a l’acord EU-*US *Privacy *Shield, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades, com és el cas de “*Webinar *Jam”, de *Genesis Digital, *LLC.

 6. En cas de facilitar-nos dades de caràcter personal d’altres persones sense indicar aquest fet a TECLA COMUNICACIÓ, ho fa amb el seu consentiment exprés i havent estat informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta clàusula. De la mateixa manera, preguem que ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades. TECLA COMUNICACIÓ no es fa responsable de la cessió de dades de tercers que no hagin prestat el seu consentiment ni tinguin coneixement dels continguts de la present clàusula, sent responsabilitat de la persona que cedeix aquestes dades a TECLA COMUNICACIÓ.
 7. En cas de no facilitar les dades requerides, els serveis de la pàgina web podrien no estar disponibles íntegrament. El fet de no facilitar el correu electrònic, requisit per a la subscripció a la newsletter, o la seva incorrecta transcripció en el formulari, impediria realitzar les comunicacions que constitueixen la seva finalitat (al no poder-les rebre l’usuari). De no facilitar les dades requerides en el formulari de contacte (nom, email, assumpte i missatge), no es podrien dur a terme de manera satisfactòria els serveis sol·licitats. La negació a acceptar la política de cookies podria suposar la pèrdua de funcionalitats de la pàgina web.
 8. L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment en compte al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que s’estableix en la present Política de Privacitat.
 9. L’Usuari compte, en tot moment, amb la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals enviant comunicació dirigida al propietari del website a l’adreça de correu electrònic info@teclacomunicacio.com
 10. L’interessat té dret a rebre les dades personals que el concerneixen, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina i té dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable del tractament sense impediments del responsable del tractament al qual hagi facilitat les dades.
 11. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 12. En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 13. Els interessats poden presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent quan no hagin obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.
 14. El consentiment exprés manifestat en emplenar el formulari d’inscripció, comprèn també el següent:
  1. TECLA COMUNICACIÓ es reserva el dret a subcontractar a empleats per a la prestació de serveis de diversa índole en el per al convenient desenvolupament i organització de l’empresa TECLA COMUNICACIÓ.
  2. De la mateixa manera, es reserva el dret a contractar tercers per al tractament i gestió de les qüestions d’àmbit legislatiu en general i, del relatiu a protecció de dades en concret. En tots aquests casos, TECLA COMUNICACIÓ, obligarà a l’empresa contractada i/o professional particular i als encarregats de la gestió del tractament de les dades personals cedides, a signar un document de confidencialitat de dades personals per a assegurar la privacitat d’aquesta informació.
  3. L’usuari consent en què se cedeixin les seves dades personals quan així sigui requerit per les Autoritats administratives competents o per mandat judicial.
 15. L’Usuari autoritza el tractament de les dades personals cedides a TECLA COMUNICACIÓ en els termes establerts en la present clàusula.